“พาณิชย์” ใช้ “อมก๋อย โมเดล” นำผู้ประกอบการซื้อสับปะรดเชียงรายเป้าหมาย 16,500 ตัน

กรมการค้าภายในใช้ “อมก๋อย โมเดล” ประสานผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ผู้แปรรูป ห้าง และปั๊มน้ำมัน เข้าไปรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร จ.เชียงราย ในราคานำตลาด เป้าหมาย 16,500 ตัน เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร มีที่ขายผลผลิตแน่นอนและได้ราคาดี เผยห้างจะนำไปขายผ่านสาขาของห้างทั่วประเทศ ส่วนปั๊มนำแจกเป็นของสมนาคุณให้คนเติมน้ำมัน และยังนำไปแปรรูปเป็นน้ำสับปะรดบรรจุขวด 1 ล้านขวด ขายผ่านห้างท้องถิ่น

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ใช้มาตรการ “อมก๋อย โมเดล” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 22 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 ประสานผู้ประกอบการ ทั้งผู้ส่งออก ผู้แปรรูป ห้างค้าปลีกค้าส่ง และสถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ PT , PTT Station และบางจาก เข้ามารับซื้อผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกรจังหวัดเชียงรายในราคานำตลาด เป้าหมายปริมาณ 16,500 ตัน เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกรว่าจะขายผลผลิตได้อย่างแน่นอน และขายได้ในราคาที่คุ้มต้นทุนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับผลผลิตที่ผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อในครั้งนี้ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ ท๊อป จะนำไปจำหน่ายผ่านสาขาของห้างทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการ เช่น มาตา เทรดดิ้ง , เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ , สตูดิโอ จีบาร์ และนานา ฟรุ๊ต จะนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางของตัวเอง ส่วนปั๊มน้ำมัน ทั้ง PT , PTT Station และบางจาก จะนำไปแจกเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการเติมน้ำมัน เบื้องต้นปริมาณ 500 ตัน และพร้อมที่จะซื้อเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ยังมีการนำผลผลิตสับปะรดประมาณ 1,000 ตัน ไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้บรรจุขวด โดยบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด ที่ได้เข้ามาช่วยนำผลผลิตของเกษตรกรไปแปรรูปและบรรจุขวดด้วยระบบที่ทันสมัย มีการรับรองจากส่วนราชการถึงความสะอาด ปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายผลิตไว้ 1,000,000 ขวด เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านห้างท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายของกรมฯ โดยการแปรรูปเป็นน้ำสับปะรดบรรจุขวดนี้ ได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้ง ที่ได้ประสานงาน เชื่อมโยง และริเริ่มในเรื่องนี้ขึ้นมา ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดเชียงราย ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ประสานงานไปยังพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ที่มีผลผลิตทางการเกษตร ให้ช่วยติดตามสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้อย่างใกล้ชิด หากพื้นที่ใดมีปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือมีปัญหาด้านราคา ก็ให้แจ้งมายังกรมฯ ซึ่งกรมฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันที และขอให้ช่วยสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการกดราคา หรือเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง