สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร คืบ 37% คาดเสร็จ ก.ย.นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อ.หลังสวน, ละแม จ.ชุมพร ระยะทาง 6.753 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 105.440 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 37% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงานชั้นรองผิวทาง คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ก.ย. 66คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 19+891 อยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 เชื่อมต่อกับ ทล.4002 ช่วง กม.ที่ 13+100 ด้านขวาทางห่างจากปากน้ำหลังสวน 1.5 กม. ติด อ.หลังสวน จ.ชุมพร สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 26+644 ห่างจากหาดละแม จ.ชุมพร 1.5 กม. ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพรคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย