เตือน! รถโดยสารสาธารณะหยุดฉัตรมงคล ห้ามเอาเปรียบผู้โดยสาร

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค .66 คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ และมีการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกประชาชนและความปลอดภัย โดยกรมการขนส่งทางบกประสานสำนักงานขนส่งทั่วประเทศจัดรถโดยสารให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน และให้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ออกตรวจตามสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด รวมถึงจุดที่มีประชาชนเรียกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

โดย ขบ. กำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภทว่าอย่าฉวยโอกาสในช่วงวันหยุดยาวเอาเปรียบผู้โดยสาร กรณีรถโดยสารและพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมสำหรับการบริการตามมาตรการด้านความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กำหนด ห้ามเรียกค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด สภาพรถต้องมีความพร้อม พนักงานขับรถต้องมีค่าแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด กรณีรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร ต้องส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ เมื่อรับผู้โดยสารต้องกดมิเตอร์ทุกครั้ง และต้องไม่เมาสุรา หรือของมึนเมาขณะขับรถคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายเสกสม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขบ.จะนำระบบการตัดคะแนนใบอนุญาตรถสาธารณะมาบังคับใช้ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการแก่ผู้โดยสารรถสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถโดยสาร ที่กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

และขอกำชับผู้ประกอบการให้กวดขันผู้ขับรถสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะให้ถูกต้อง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หากพบพนักงานขับรถทำผิดจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด และมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง