เผยโฉม 8 สินค้าจีไอ โชว์เวทีเอเปค 2022 ดันซอฟต์เพาเวอร์ไทยสู่สายตาโลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคครั้งนี้ รัฐบาลได้คัดเลือกสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านเมนูอาหารที่อาศัยวัตถุดิบจีไอ ประกอบด้วย 8 อย่าง ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และมหาสารคาม 2.เนื้อโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร 3.ปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดนราธิวาส 4.ไวน์เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 5.ส้มโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 6.ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7.ว่าที่สินค้า GI กล้วยหอมทองพบพระ จังหวัดตาก  คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นอกจากนี้ ได้นำผ้าไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาทอเป็นของที่ระลึกแก่ผู้นำเอเปค เช่น เนกไท ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจจากทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางการค้า กระตุ้นยอดขายและสร้างรายได้รับการเปิดประเทศอย่างแท้จริง คำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

ทั้งนี้ สินค้าจีไอทั้ง 8 รายการ ล้วนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยที่ผ่านมาสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นรวมกว่า 820 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสินค้าจีไอ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าไทยได้รับการคุ้มครองในตลาดการค้าที่สำคัญ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนต่อไป.