เฝ้าระวังน้ำท่วม “ทางหลวงชนบท” 175 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. วันนี้(11ต.ค.65)สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง นครนายก ปราจีนบุรี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ เชียงราย และกาญจนบุรี ได้รับผลกระทบ 175 สายทาง สัญจรผ่านได้ 78 สายทาง ผ่านไม่ได้ 97 สายทาง เช่น

1.จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ สาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย น้ำท่วม 60 ซม. และ สาย อย.026 สะพานวัดอินทาราม น้ำท่วมสูง 60 ซม. 2.ชัยนาท 1 สายทาง ถนนสาย ชน.5028 แยกทางหลวงชนบท ชน.6016-บ้านวังหมัน น้ำกัดเซาะถนนขาด

3.จ.ร้อยเอ็ด 5 สายทาง ได้แก่ สาย รอ.008 สะพานท่ามันปลา น้ำท่วม 120 ซม.,สาย รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ น้ำท่วม 140 ซม.,สาย รอ.018 สะพานสีลาภิราม น้ำท่วม 140 ซม.,ถนนสาย รอ.3004 แยก ทล.202-บ้านโพนทราย อ.สุวรรณภูมิ,หนองฮี,โพนทราย น้ำท่วม 80 ซม. และ ถนนสาย รอ.3012 แยก ทล.215-บ้านชะโด อ.สุวรรณภูมิ,หนองฮี,โพนทราย,พนมไพร น้ำท่วม 80 ซม.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

4.นครสวรรค์ 4 สายทาง ได้แก่ ถนนสาย นว.3099 แยก ทล.333-บ้านยางขาว อ.พยุหะคีรี น้ำท่วม 80 ซม.,ถนนสาย นว.3102 ทล.117-บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว,ชุมแสง น้ำท่วม 47 ซม.,ถนนสาย นว.3119 แยก ทล.225-ชุมชนเกาะยม อ.เมือง น้ำท่วม 120 ซม. และ ถนนสาย นว.3041 แยก ทล.117-บ้านหัวถนน อ.เมือง น้ำท่วม 41 ซม.

5.จ.เชียงใหม่ 1 สายทาง ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108-บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง,เวียงหนองล่อง สะพานทรุดตัว 6.ลำพูน 1 สายทาง ถนนสาย ลพ.3008 แยก ทล.106-บ้านผาด้าย อ.ลี้ คอสะพานทรุดตัว และ 7.เชียงราย 1 สายทาง สาย ชร.007 สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานทรุดตัว

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146