เริ่ม 19 มิ.ย.! จอดรถที่สถานีลาดพร้าว นั่งต่อ “สีเหลือง” จ่ายค่าจอด 2 ชม. 15 บาท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ผู้ใช้รถยนต์ที่นำรถเข้าจอด ณ อาคารจอดแล้วจร 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว และเดินทางต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (MRT สายสีเหลือง) ที่สถานีลาดพร้าว (YL01) จะได้รับสิทธิค่าจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตรา 2 ชั่วโมง 15 บาท ตั้งแต่ช่วงรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ทดลองให้บริการประชาชนฟรี ถึงสถานีลาดพร้าว (YL01) ในวันที่ 19 มิ.ย.66 เวลา 12.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. เป็นต้นไป โดยเมื่อเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง กลับมาถึงสถานีลาดพร้าว (YL01) แล้ว ให้นำบัตรจอดรถ (บัตร Park & Ride/ บัตร M/ บัตร MRT Plus) ในวันนั้นๆ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารก่อนเดินออกจากเขตชำระค่าโดยสาร (Paid Area) และรับคูปอง เพื่อรับสิทธิอัตราค่าจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

จากนั้นขณะนำรถออกจากอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว โปรดยื่นบัตรจอดรถพร้อมคูปองที่ระบุวันที่ตรงกันให้เจ้าหน้าที่ในตู้เก็บเงินทางออกของอาคาร เพื่อชำระค่าจอดรถในอัตราผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 2 ชั่วโมง 15 บาท ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถรับคูปองได้คราวละ 1 ครั้งต่อบัตรจอดรถ 1 ใบ และหากผู้ใช้บริการไม่มีคูปองแสดงที่ตู้เก็บเงินทางออกหรือทำคูปองหาย จะต้องชำระค่าบริการจอดรถในอัตราผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า (ชั่วโมงละ 50 บาท) ทั้งนี้อาคารจอดแล้วจร 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 -01.00 น.