ไทม์ไลน์! วันประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 65

หลังจากที่ กระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. -19 ต.คคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. 65 ทั้งระบบออนไลน์ และ หน่วยรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ในพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” โดยประกาศผลทุกวันศุกร์รวม 8 รอบ ตามช่วงเวลานับจากที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว

สำหรับการประกาศผลลงทะเบียนดังกล่าว จะแจ้งว่าข้อมูลที่ได้ ลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว ให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ยคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. 65

กระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน ม.ค. 66 กรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน หลังจากนั้นจะประกาศให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิที่ ธ.กรุงไทย, ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน และเริ่มใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19