“BEM” คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฐวุฑฒิ์ กุตัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM พร้อมทีมพนักงานสมาชิกกลุ่ม GATEWAYS คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Thailand Kaizen Award 2023 ประเภท Service Kaizen จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

โดยนำเสนอ “การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด” ซึ่งเป็นระบบหลักในการดำเนินธุรกิจทางพิเศษ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่าย ให้ได้การบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำและคุ้มค่า โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ BEM มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่องค์กรภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้กับผู้บริหารและทีมงาน ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง