พยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 4 -13 มกราคม 2567 อัพเดทจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) :

โดยในช่วงวันที่ 4-7 มกราคม 2567 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลมหนาวแรงขึ้น และอุณหภูมิลดลงบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน 2-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาค…...