วันนี้ (9 กันยายน 2566) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ "บิ๊กทิน” เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และรับฟังรายงาน ในหัวข้อ “ความมั่นคงในระเบียบไทยโลก ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)” ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 40 คน ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

โดย นายสุ…...